flitsgroot

 

 

     

Nieuwsbrief Flits van de IC Dovenpastoraat Noord-Holland voor januari 2018Kerstviering 2017

We mogen terugzien op een gezellige Kerstviering op zaterdag 16 december.

Het thema was: Blijdschap!

We hadden gekozen voor een kerstmaaltijd afgewisseld met kerstliederen, kerstverhaal uit Lucas 2 en een spiegelverhaal.Dienst 31 december 2017

In deze dienst stond het gedicht van Greet Brokerhof-van der Waa centraal.

Tijd van leven  

Er is een tijd voor lachen en voor huilen.

Er is een tijd voor liefde en voor haat,

voor samen sterk zijn en voor samen schuilen.

Voor alles is een tijd die komt en gaat.Er is een tijd voor winnen en verliezen.                                      

Er is een tijd voor werken en voor vrij.                                         

Er is een tijd voor dansen en voor kniezen.

Een zware tijd gaat altijd weer voorbij.Er zullen steeds weer nieuwe tijden komen

Als kralen die je aan een ketting rijgt.

Hoelang die wordt? Een mens heeft zo zijn dromen

Maar God alleen weet hoeveel tijd je krijgt.Na de dienst was er een gezellige ontmoeting met koffie/thee en een oliebol.Kerkdiensten in januari

-Zondag 7 januari, Dhr.W.Pantjes       Benedenzaal Bethelkerk

Marijke Morren is als schrijftolk aanwezig.-Zondag 14 januari, Dhr.J.Jongeneel   Benedenzaal Bethelkerk-Zondag 21 januari, Ds.T.H.Hibma       Kerkzaal Bethelkerk, viering Heilig Avonmaal.

Annet v/d Berge is als tolk gebarentaal aanwezig.Adres Bethelkerk: Plejadenplein 44, 1033 VL Amsterdam.-Zondag 28 januari, Ds.T.van Lente       Hoorn

Wendy Elings is als tolk gebarentaal aanwezig.

Adres: Kleine Noord 30, 1621 JG te Hoorn.

De diensten beginnen om 10.00 uur. Welkom!Bijbelgesprekskringen 12 januari (Amsterdam) en 17 januari (Castricum)

De deelnemers krijgen nog een uitnodiging.De IC Dovenpastoraat wenst iedereen een goede tijd in 2018.   Groetend, Wieger Pantjes