Nieuws in de tijd van  het coronavirus.

 

De Bethelkerkgemeente volgt het beleid van de Protestantse Kerk van Amsterdam.
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

Voor gesprekken: bel ds Trinus Hibma 06 24981144 of ds Kees Zwart 06 44389034
(Voor Nieuwendam: vanwege het ziekteverlof van ds Paula de Jong, bel een van hen).
Voor praktische vragen: bel Adri Luyten 06 29551620
Voor praktische hulp: bel Burennetwerk: 020 6239771  of  Voor Elkaar In Amsterdam 020 - 7670031

De protestantse kerkgebouwen in Amsterdam-Noord zijn gesloten voor alle activiteiten.

Middels een livestream vanuit de Bethelkerk op www.kerkdienstgemist.nl wordt voor de Protestantse Gemeente in Noord en alle andere belangstellenden op de gebruikelijke tijdstippen een kerkdienst uitgezonden met beeld en geluid. Overigens kun je die ook later beluisteren.

Om mooie dingen te doen met je kinderen thuis: https://creatiefkinderwerk.nl
Je kunt ook de vertrouwde Kind op Zondag blijven volgen: https://www.debijbel.nl/bijbelbasics

Zinnig Noord is met haar activiteiten geheel on-line en in zoom gegaan.

Keep the Faith is een website van de Protestantse kerk van Amsterdam rondom de corona-crisis
waarop je frisse ideeën en mooie inzichten van anderen kunt zien, horen of lezen.
Onze berichten zijn hoopvol realistisch: we zien de harde werkelijkheid onder ogen, zonder daarbij de moed te verliezen.
Neem een kijkje op onze website; www.keepthefaith.nl

Aan de oproep van de Raad van Kerken om op woensdag om 19.00-19.15 uur de klok te luiden willen we graag gehoor geven.
Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.
Er wordt een kaars aangestoken en in stilte gebeden.
Bekijk deze video
.