Nieuws in de tijd van  het coronavirus.

 

De Bethelkerkgemeente volgt het beleid van de Protestantse Kerk van Amsterdam.
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/aangepaste-situatie-kerkelijke-bijeenkomsten-na-nieuwe-coronamaatregelen/

 

Beste mensen van de Bethelkerkgemeente,

 

Vanwege de persconferentie van 12 november j.l. heeft de Prot. Kerk Amsterdam ons het advies gegeven om te besluiten om weer terug te gaan naar:

 

  • Buitenom de trap nemen om in de kerkzaal te komen en weer buitenom naar huis
  • Bij lopen een mondkapje dragen, als u zit kan het mondkapje af
  • In de kerkzaal 1,5 meter afstand te houden.
  • Zingen mag, het advies luidt dat we ons moeten beperken in het aantal te zingen liederen en zing ingetogen
  • Niet onnodig over de binnentrap lopen
  • Thuisblijven bij klachten.
  • Voor kerkgangers die aarzelen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, of voor degenen die vanwege een kwetsbare gezondheid de kerkdiensten niet bij kunnen wonen, worden de diensten digitaal uitgezonden via kerkdienstgemist.nl , zoals gebruikelijk bij vieringen in de Bethelkerk.

Verder willen we op zondag 21 november boven in de kerkzaal koffiedrinken, omdat dit de laatste zondag is met alleen Bethelkerkers. (Beperkt aantal mensen).

 

Voor zondag 5 december moeten we nog overleggen met het nieuwe kernteam, wat we dan besluiten.

Daar hoort u verder over.

 

De koffieochtend de 2e en 4e woensdag van de maand gaan wel gewoon door. (wo. 24 nov. 2021)

De maaltijd voor buurt en gemeente op 24 november gaat wegens deze maatregelen niet door.

 

We hopen en bidden dat deze maatregelen niet voor lange tijd zijn en dat de besmettingen snel minder worden, wij gaan ervoor en zullen er alles aan doen.

 

Blijf gezond, een hartelijke groet,

 

Namens het kernteam Bethelkerk

Adri Luyten

Huifkarpad 12

1033 WV Amsterdam

Tel. 020 6311083

Mobiel 06 29551620

.