Kerk en Werk

Kerk en Werk: Deze werkgroep hield zich bezig met arbeid en werkloosheid, de arme kant van Nederland etc in samenwerking met het stedelijke industriepastoraat. De werkgroep is opgehouden te bestaan, maar het aandachtsveld wordt nu door het landelijk bureau van DISK behartigd.
Oud-scheepsbouwers komen nog steeds bij elkaar in de nieuwe BAANderij, een blauw houten gebouw aan de Van Riemsdijkweg,
bij de pont van het NDSM-terrein.