Dovenpastor

De Stichting Dovenpastoraat te Amsterdam heeft gewoonlijk voor 1 dag per week
een dovenpastor in dienst voor huisbezoek en gespreksgroepen:

Tot januari 2020 was dhr Wieger Pantjes 18 jaar in dienst.Lees dit interview door Piet Koenes om hem beter te leren kennen. 
Hij heeft de kleine dovengemeenschap in Amsterdam intensief gediend en gaande gehouden.
Er was een prachtig afscheid met goede en dankbare woorden. Er is voorlopig een vacature.

Laura Kolmus is voorlopig de contactpersoon die het pastoraat coördineert.
Is er iets in uw persoonlijke leven, mail of app haar dan.
Zij is al een vertrouwd gezicht voor velen en helpt u zonodig aan een pastor. 

Haar mailadres is: doorzien@live.nl.
Whats-App of sms. 06 21847100.


Zij maakt ook de roosters van voorgangers en tolken.
 
 Maandelijks schrijft zij ook de nieuwsbrief FLITS
digitaal  blad voor de doven in Noord-Holland, zodat iedereen goed op de hoogte blijft.