Flits

   flitsgroot

 


 


Nieuwsbrief Flits van de IC Dovenpastoraat

Noord-Holland voor december 2019



Kerkdiensten in december

De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur. U bent welkom!

·         Zondag 1 december: Ds.T.H.Hibma

Dit is een gezamenlijk kerkdienst in de Bethelkerk.

Adres: Plejadenplein 44, 1033 VL Amsterdam.

Als tolk gebarentaal is Annet v/d Berge aanwezig.

·         Zondag 8 december: Ds. F.C. van Dijke

Dit is een gezamenlijke kerkdienst in de Dorpskerk in Castricum.

Adres: Kerkpad 1, 1901 GV Castricum

·         Zondag 15 december: Ds. J. van Zelderen

Dit is een gezamenlijke kerkdienst in de Trefpuntkerk te Broek op Langedijk.

Adres: Dorpsstraat 14a, 1721 BB Broek op Langedijk.

Als tolk gebarentaal is Saskia Balder aanwezig.

·         Donderdag 19 december: Dhr. W. Pantjes

Om 11:30 uur tot 14.30 Kerstviering IC Dovenpastoraat in de Bethelkerk

Them: In de stal.    Schrijftolk en gebarentolk aanwezig.

·         Zondag 22 december is er geen kerkdienst

·         Woensdag 25 december Eerste Kerstdag: Ds. T.H. Hibma

Gezamenlijke Kerstviering om 10:00 uur in de Bethelkerk.

Tolk gebarentaal aanwezig.

·         Zondag 29 december: Dhr.W.Pantjes

We willen samen het jaar 2019 afsluiten.

Deze kerkdienst wordt gehouden in de benedenzaal van de Bethelkerk.




Van de penningmeester

Wilt u ons bij de activiteiten ondersteunen met een gift?

Dan kunt u die overmaken op rekeningnummer:

NL 65 INGB 000 4630600 t.n.v. Stichting Dovenpastoraat.

Uw gift maakt het mogelijk dat we ook in 2020 onze activiteiten kunnen blijven doen.



Hartelijk dank!

Siep Rienstra






De IC Dovenpastoraat wenst iedereen

fijne en gezegende Kerstdagen





Groetend,

Wieger Pantjes