Flits

   flitsgroot

 


 

Nieuwsbrief Flits van de IC Dovenpastoraat Noord-Holland zomer 2019Kerkdiensten in juni-Zondag 2 juni 10.00 uur, Dhr.J.A.Jongeneel

Deze dienst wordt gehouden in de benedenzaal van de Bethelkerk.

Adres: Plejadenplein 44,1033 VL, Amsterdam.-Pinksteren zondag 9 juni 10.00 uur, Ds.P.de Jong

Deze gezamenlijk Pinksterviering wordt gehouden in de Nieuwendammerkerk

Adres: Brede Kerkepad 6 – 8, 1023BH,Amsterdam

Als tolk gebarentaal is Lilian de Boer aanwezig.-Zondag 16 juni 10.00 uur, Dhr.W.Pantjes

Deze dienst wordt gehouden in de benedenzaal van de Bethelkerk.

Als schrijftolk is Laura Kolmus aanwezig.-Zondag 23 juni 10.00 uur, Ds.P.Verhoef

Deze gezamenlijke dienst wordt gehouden in De Ontmoetingskerk te Heerhugowaard. Adres: Middenweg 168,1702 HE, Heerhugowaard.

Als tolk gebarentaal is Wendy Elings aanwezig.-Zondag 30 juni 10.00 uur Ds.M.v.Leerdam en Dhr.W.Pantjes

Deze gezamenlijke dienst wordt gehouden in De Opgang .

Adres: Tussenmeer 68 (Tom Tom nr.70) 1069 DS, Amsterdam. (Osdorp)

Als tolk gebarentaal is Annet v/d Berge aanwezig.

De schrijftolk is Laura Kolmus.In de maand juli zijn er geen kerkdiensten.

De eerste kerkdienst na de vakantie is op zondag 4 augustus.

De volgende nieuwsbrief ontvangt u in week 31.We wensen iedereen een goede zomertijd. 

https://nl.depositphotos.com/stock-photos/vakantie.html&docid=6sKbpo3hpKRZIM&tbnid=K-lLUt3Zz0hzKM:&vet=10ahUKEwio7LnssqrbAhXRJ1AKHbGvATQQMwh1KDkwOQ..i&w=450&h=312&authuser=0&client=gmail&bih=695&biw=1292&q=Afbeelding%20Vakantie&ved=0ahUKEwio7LnssqrbAhXRJ1AKHbGvATQQMwh1KDkwOQ&iact=mrc&uact=8">

                                            

                                                                                           Groetend, Wieger Pantjes

                                                                                             E:, wpantjes@gmail.com

                                                                               T: 0172437418