Levensvragen

Voor allerlei levensvragen kunt u / kun je terecht bij de predikant of de ouderling pastoraat. Ook voor de rituelen rond belangrijke momenten in het leven kun je met hen contact opnemen.
We maken deel uit van een groter netwerk van adviseurs en helpers in de kerk van Amsterdam. Zodoende is er altijd wel een mogelijkheid of oplossing!

Contactpersonen

In de Bethelkerkgemeente is een Werkgroep Pastoraat.
Deze werkgroep wordt gevormd door contactpersonen en de predikant.
Zij proberen het contact met u te onderhouden door telefoontjes of een bezoek aan huis.
In elk stukje van Tuindorp-Oostzaan en omstreken hebben we één of meerdere contactpersonen.
Bel even met de coördinator van het pastoraat, mevr Henny Linde.

Jongeren en studenten

De predikant wil een luisterend oor voor je zijn.

Voor mensen van rond de twintig is een zaterdagmiddag - gespreksgroep (drankje / nootje) op afspraak
via een app-groep. bel/app Margreet Zandbergen: margreet@zinnignoord.nl; 06 - 42 82 27 79
Deze gesprekken zijn op het snijvlak van maatschappij, filosofie, religies en geloofstraditie.

Kijk vooral ook op Zinnig Noord, waar vast iets voor je bij zit.

Ziekenhuisopname

Moet u of iemand in uw omgeving naar het ziekenhuis of een revalidatiehuis,
geeft u dat dan ook door aan mevr Henny Linde.

Zij zet de naam en het tijdelijke adres op een bord in de Bethelkerk,
zodat de mensen bijvoorbeeld even een kaartje kunnen sturen.

Voor mensen met een verstandelijke beperking

In de buurt staat het wooncentrum De Werf voor mensen met een verstandelijke beperking.

Bart Niek van de Zedde is de pastor van De Werf.
Er zijn ook vieringen, meestal op de laatste zaterdag van de maand om 11.00 uur.
 
Ook vanuit andere organisaties zijn er woonhuizen en gezinsvervangende huizen in de Buurt
waarvan met een aantal bewoners contact is.
 
Elk voorjaar organiseert de Bethelkerk op zondagmorgen een speciale dienst, die voorbereid en zoveel mogelijk uitgevoerd wordt door de doelgroep, meestal samen met de H.J.Smitband en het Philakoor. Kijk op: bijzondere dienst