Orde van Dienst

Elke zondag om 10.00 uur is in de Bethelkerk een kerkdienst. Zie: Rooster.
 

De kerkdiensten zijn steeds weer verschillend. Dat komt door de tijd van het jaar.Het jaar heeft een feestkalender, een soort verjaardagskalender, geplooid om de grote feestdagen van de kerk, zoals het Paasfeest, Pinksteren en het Kerstfeest.
Tijdens de kerkdienst is dat te zien aan de kleur van het kleed aan de kansel (antependium) en de sjaal (stola) van de voorganger.
Een goede uitleg vindt je op deze pagina: feesten

 

De gesprekken voor de dienst en erna bij de koffie in de benedenzalen van de kerk zijn belangrijk voor de band in de gemeente.
Hartelijk welkom!

 

Voor de  kinderen is een vaste plaats in die kerkdienst met een verhaal, een gesprek en/of een lied. Halverwege de dienst gaan zij naar de nevendienst in een jeugdzaal benden. Voor de allerkleinsten is een crèche.
Informatie: mw Netty Homan, tel 631.34.58.

 
In het begin van de dienst spreekt een gemeentelid een kyrie-gebed uit.
Daarmee wordt de aandacht gericht op wat ons in de afgelopen week getroffen heeft.
 

Op grote feestdagen en op andere belangrijke momenten in het kerkelijk jaar wordt het Avondmaal gevierd.
Iedereen gaat in een grote kring staan en alle aanwezigen zijn uitgenodigd om mee te doen.
Wie dat liever toch niet doet, kan in de kring brood en wijn voorbij laten gaan.
Het avondmaal kan in bijzondere situaties ook thuis gevierd worden.

 
De bijbellezingen en thema’s in de kerkdiensten worden meestal ontleend aan het landelijk oecumenisch leesrooster De Eerste Dag..
 

Zang en muziek nemen een belangrijke plaats in.
De cantorij staat onder leiding van de cantor/organist Marja van der Ploeg-Hofstra.
Repetities op donderdag van 19.30 – 21.00 uur in de Bethelkerk.

 

In de kerkdiensten zijn twee collecten, één na de voorbeden en één bij de deur.
Als het Avondmaal wordt gevierd, is er een extra collecte voor een speciaal project.
Een uitleg van de bestemming van de collecten vind je in het kerkblad Drieluik.

 

De taken rond de dienst op zondag worden verzorgd volgens een rooster.
Wilt u ook iets doen, meldt u zich dan even bij dhr Foeke Westerveld, tel 631.05.57.

 
Gastpredikanten worden aangezocht door mw Marja van der.Ploeg-Hofstra.

BETHELKERK                                                       21e zondag na Pinksteren

AMSTERDAM                                                         15 oktober 2013

                   Zondag van het werelddiakonaat; oogstdienst

                                               voorbereiding

Orgelspel     De gemeente wordt stil

De klok luidt:

De kinderen, en zij die dienst doen komen binnen

                        De kaarsen worden aangestoken

                        Wanneer de klok zwijgt, gaat de gemeente staan

Groet, bemoediging en drempelgebed           291 d

Intochtslied psalm 130:3,4 (hierna gaat men zitten)

Kyriegebed  ...en daarom bidden wij:     299d

Gloria             305

Gebed van de zondag

Lied van de Zondag                     824       cantorij:1,3,5  allen:2,4

                                               de Heilige Schriften

Voor de kinderen

Lied met de kinderen       822

Lezing                       1 Koningen 19:1-18

Zingen          psalm 111:2,3

Lezing                       Lucas 17:10-19

Acclamatie     (staande)                339a

Verkondiging

Zingen          283

gebeden en gaven

Voorbeden en stil gebed                        acclamatie 367f

Mededelingen

Inzamelingen         

1e collecte: Kerk in Actie

2e collecte: Avondmaalsproject: scholing Guatamala

                        deurcollecte: Jeugdwerk

                                  

                                   maaltijd van de Heer

Tafellied                   350

Tafelgebed              402a               Onze Vader   369d (de klok luidt)

Brood en wijn

Slotgebed

Slotlied                     419

Zegen                       AMEN

Orgelspel