Wijkdiaconie Amsterdam-Noord

De diakenen in heel Noord werken samen.
Contactadres is: mevr Tine Ras, tel 020 637.26.18, ras46@kpnmail.nl

Giften                                                                 anbi

Om het werk  van de diakenen te steunen kunt u een gift (fiscaal aftrekbaar!) overmaken op
NL08INGB0004638125  tnv  Diaconie vd Protestantse Gemeente te Asd-Noord

Werelddiaconaat

De diaconie attendeert gemeenteleden op de nood van mensen elders in de wereld.
Vooral rond de speciale zondagen van het werelddiaconaat, de eerste in februari en de tweede in oktober,
en aan het begin van de 40-dagentijd.
Bij het avondmaal wordt een extra collecte gehouden.
Deze is ook bedoeld om wereldwijd te delen en is bestemd voor een project elders in de wereld.
 
Informatie bij de diakenen:
dhr Hans Visser, 020-631.11.69, hanswilmavisser@kpnplanet.nl
Kijk ook op: www.kerkinactie.nl

Amnesty International

Deze werkgroep is in de kerk en de buurt actief om de zaak van de gewetensvrijheid  aan de orde te stellen,
door publiciteit, acties en collecten.

Contactpersoon: Foeke Westerveld, 020-631.05.57,   westo@hetnet.nl.

Kijk ook op: www.amnesty.nl

Wereldwinkel

Helaas is door een brand de Wereldwinkel in Amsterdam-Noord aan het Purmerplein verloren gegaan. Daarmee is ook de organisatie van de maandelijkse wereldwinkel in de Bethelkerk niet meer goed mogelijk. Jarenlang hebben vrijwilligers het belang van Fair-trade producten u door wereldwinkels onder ogen gebracht. Gelukkig zijn deze nu inmiddels in tal van winkels gewoon te koop.
We roepen u op deze daar te kopen. Verder kunt u op het internet terecht voor wereldwinkelproducten.
Kijk op: www.wereldwinkels.nl

Kerk en Werk

Kerk en Werk: Deze werkgroep hield zich bezig met arbeid en werkloosheid, de arme kant van Nederland etc in samenwerking met het stedelijke industriepastoraat. De werkgroep is opgehouden te bestaan, maar het aandachtsveld wordt nu door het landelijk bureau van DISK behartigd.
Oud-scheepsbouwers komen nog steeds bij elkaar in de nieuwe BAANderij, een blauw houten gebouw aan de Van Riemsdijkweg,
bij de pont van het NDSM-terrein.

Diaconie Amsterdam

Op tal van maatschappelijke vragen  richten zich de gezamenlijke diakenen uit de stad, het zogeheten College van Diakenen.
Zij beschikken over een bureau aan de Nieuwe Herengracht, De Corvershof.
Rond de Corvershof zijn verschillende andere diaconale initiatieven gehuisvest, zoals het Wereldhuis.
Meer over de Diaconie van de Protestantse Gemeente Amsterdam: http://www.protestantsamsterdam.nl/diaconie
E-mail: diaconie@diaconie.org

Vluchtelingenwerk

Een aantal gemeenteleden begeleidt vluchtelingen die Amsterdam Noord zijn komen wonen, om hen wegwijs te helpen worden in de ingewikkelde Nederlandse samenleving. Ook wordt er hulp bij taallessen gegeven. Daarvoor zijn altijd nog nieuwe vrijwilligers nodig.
Informatie? Klik hier. Wie meer wil weten: bel Julia Herstel, tel 631 72 34