Christelijke Meditatie

Christelijke meditatie in de Ark  

     Hoe talrijk zijn uw werken, Heer

     Alles hebt u met wijsheid gemaakt

     Vol van schepselen is uw aarde

                              

                                 Psalm 104 vs 24De meditatiegroep ‘Weg van leven’ mediteert, na een onderbreking vanwege de coronabesmetting dit najaar 6 avonden op verschillende thema’s rond:    

De schepping vieren!

In deze serie willen we verkennen, hoe christelijke meditatie en ons besef deel te zijn van ’moeder aarde’, elkaar kunnen versterken. Na de drie meditatieavonden voor de coronauitbraak met de thema’s ’Leven in Verwondering’, ’Gewonde schepping’ en ’Vasten: genieten van genoeg’, nodigen we je uit om in najaar verder op ontdekkingstocht te gaan. Het uitgangspunt van der serie is de schepping en de natuur dichterbij te brengen en te leren kennen. Het ontdekken van de schoonheid, diversiteit en complexiteit van de natuur brengt vreugde en aanbidding in ons naar boven. We kunnen de schepping leren beleven, bewonderen en vieren! De nieuwe verbindingen die ontstaan tussen God, jouw leven en de schepping om je heen kunnen bijdragen aan steeds diepere dankbaarheid, vreugde en verbondenheid. Franciscus van Assissi, Albert Schweitzer en vele anderen kunnen een voorbeeld voor ons zijn. Deze levenshouding vormt de basis van het verlangen, maar ook de noodzaak ook zorg te willen dragen voor de schepping. In de opdracht ‘heerser zijn over de schepping’ kregen we ook de verantwoordelijkheid mee zorgvuldigvuldig het haar om te gaan. Intussen wordt op pijnlijke manier duidelijk waar onzorgvuldig handelen,uitbuiting en roofbouw toe geleid hebben We maken zelf voluit deel van deze gegroeide situaties. Wat gebeurt er als we ons meditatief op deze thema’s bezinnen?

Op de eerste meditatieavond, woensdag 2 september 2020, is het thema:

                                   Met Franciscus van Assissi onderweg                                                                                      

Aanvang :                  20.00 uur. Vanaf 19.45 uur: ontvangst met thee/koffie.                                                                           Plaats:                       De Ark, in de kerkzaal i.v.m. corona,Banne Buikslootlaan 63c,      

                                   Amsterdam-Noord                                                                                          Verdere data’s           

en thema’s                23 - 9 : Leven in het ritme van de natuur

                                 14 - 10: Natuurmystiek

                                   4 - 11 : Herfsttij

                                   25 - 11: Dankbaar voor schepping en natuur[RB1] [A2] 

                                   16 -12 : (Ver)wachten

                                                                    Annemarie van Wijngaarden

Rob Boersma.

r.h.m.boersma@planet.nl

0204904417


 [RB1]

 [A2]