Programma

Deze handige folder met alle activiteiten in het najaar ligt voor je klaar in de leeskast van de entree van de kerk.
Je kunt deze ook digitaal ontvangen. Mail naar hibmveen@xs4all.nl (onderwerp: programma voorjaar 2019)

 Bethelkerk

programma najaar 2019


entr4
Plejadenplein 44

www.bethelkerkamsterdam.nlCONTACT MET DE BETHELKERKGEMEENTE

Adri Luyten, tel 631.10.83, luytenda@planet.nlGIFTEN VOOR HET WERK VAN DE KERK

op NL78 INGB 0004 8703 44
Protestantse Gemeente inz Bethelkerk
 
KERKDIENSTENZondagmorgen.

Elke zondagmorgen om 10.00 uur.

Met ontmoeting en koffie na afloop.

Kindernevendienst en oppas aanwezig.

Gelijktijdig is er een dienst voor doven.Cantorij.

Elke donderdagavond zingen en oefenen o.l.v. Marja van der Ploeg, 0299-43.70.23Bijzondere diensten.

Op 1 september begint het seizoen met een zogeheten startzondag.

Op 13 oktober oogst-/dankdienst.

Op 3 november gedenken en noemen we de gestorvenen in het voorbije jaar.Zinvieringen

Geen gesprekskring en geen kerkdienst, maar van allebei wat. Bijeenkomsten voor mensen die creatief zoeken naar zin en betekenis in hun leven. Op de 4e zaterdagavond van de maand om 19.30uur. contact: Chen Thou Lin, chenthou@gmail.comViering Vredesweek.

De kerken van Noord vieren samen de vredesweek oecumenisch op woensdag 25 september om 20.00 uur.

Plaats: Doopsgezinde Kerk, Meerpad

Info: www.rvkamsterdamnoord.nl


Oecumenisch avondgebed.

Een oecumenische groep organiseert avondgebeden in het verzorgingshuis in Tuindorp-Oostzaan.

Elke 1e vrijdag van de maand om 19.15 uur in het Twiskehuis

info: dhr. H. Koningen   tel.020-631.51.24Diensten in De Werf

In het Anker aan de Klinkerweg is op de laatste zaterdag van de maand om 11.00 uur een viering voor mensen met een verstandelijke beperking. Geestelijk verzorger: Bart Niek van der Zedde, bvandezedde@cordaan.nlGESPREKSKRINGENBijbeltafel.

De Bijbel blijkt een eindeloos veelzijdige bibliotheek. Dinsdagmorgen 10.30 – 12.00 uur. Data: 3 en 17 september, 1,15, 29 oktober, 12, 26 november, 10 december. Start: koning David (1 Sam.)

plaats : in de grote zaal van de Bethelkerk

info: ds Trinus Hibma, 06-24.98.11.44Zinema filmhuis noord

Een goede film en nagesprek op vrijdag. Filmthema: Als alles plotseling anders is... Zaal open 9.15 uur; film 19.30 uur.

Start: vrijdag 27 september 'Melancholia'. Op 25 oktober de 100e keer Zinema!!!

Plaats: De Ark, Banne Buikslootlaan 63c

Vrije toegang. www.arkmiddennoord.nl

 

Oecumenisch Leerhuis.

Dit Leerhuis is op maandagmiddag van 14.00 – 16.00 uur in De Ark, Banne Buikslootlaan 63c. Data: te zijner tijd op een aparte poster.Christelijke meditatie

Inleiding en oefening. In De Ark.

info: zie www.arkmiddennnoord.nl onder

Meditatie. Start: 4 september 20.00 uur.‘Werkgroep’ Tussen 2 Banen

Gesprekken waar iedereen welkom is, die over de huidige situatie van arbeid en werkgelegenheid wil praten.

Info: mw Ans Wendels 020-492.20.00ONTMOETINGInloop

Inloop in de Bethelkerk voor koffie en een praatje! Voor alle buurtbewoners!

Data, tijd : elke 1e en 3e woensdagochtend 10.00-12.00 uur in de benedenzaal Bethelkerk.Open maaltijd voor buurt en gemeente met een thema.

data:   woensdagavond 25 september, 30 oktober, 27 november om 18.00 uur.

plaats : benedenzalen Bethelkerk.

opgave: mw Henny Linde,   l.linde2@upcmail.nl     020-772.59.34

kosten: €7.00

JONGERENWil je eens kennismaken of misschien mee doen met de tienergroep Nova Noord of andere activiteiten?
Bel of mail dan één van de tienerwerkers:


Judith Kostelijk, 06-17038736Gespreksgroep rond de 18.

Deze gespreksgroep voor mensen van ca 17-20 jaar gaat over filosofie, religies en christelijke traditie. Afspraak via app.

Info: ds Trinus Hibma, 06-24.98.11.44KINDEREN

Elke zondagmorgen om 10.00 uur kindernevendienst.Plejater voor kinderen van 4-9 jaar.

Plejater is improvisatietheater voor en met kinderen uit de buurt.

tijd : woensdagmiddag 15.00-16.00 uur.

1e voorstelling 2 oktober in de Bethelkerk! www.facebook.com/plejater/Adventskalenders maken.

Op zondag 1 december zijn alle kinderen in de buurt uitgenodigd om een adventskalender te maken. 10.00 uur.Kinderkoor

Een half uur zingen op vrijdagmiddag.

In de Ark, Banne Buikslootlaan 63c

Info: Koos Lith, 020- 636.11.20

MET DE BUURTZinnig Noord

In 2014 is het project Zinnig Noord gestart. Projectleiders Jonatan Bartling en Arjette Kuipers richten zich op nieuwe bewoners van Noord en de creatieve mensen/groepen. www.zinnignoord.nlRechtvaardige samenleving

Huub Waalewijn is diaconaal werker in Noord. Drijvende kracht achter o.a. Sociale Kruidenier, In Kas, Taalcafé. Neem contact met hem op: 06-10.98.85.50Oecumenisch cafe

Ontmoeting, gezelligheid, presentaties

voor iedereen in de buurt. data en tijd: vrijdagavond 11 oktober, 8 november en 6 december om 20.00 uur Bethelkerk.

info: Nel Westerveld. 020-631.05.57Huis van de Levenskunst.

Tweewekelijks een presentatie van een bevlogen buurtbewoner. Datum en tijd: donderdagmiddag 19 september, 3, 17 en 31 oktober, 14 en 28 november van 14.00-16.00 uur. Benedenzaal Bethelkerk.

info: ds Trinus Hibma 06-24.98.11.44Groene Kerk. De Bethelkerk gaat op vrijdag 27 september met de andere Amsterdamse Groene Kerken naar Noordoogst. Rondleiding + maaltijd (opgave: Trinus Hibma. kosten: € 10)