Zinnig Noord

Wat?
Vanuit de Arkgemeente en de Bethelkerk is in 2013 een  een projectplan opgesteld dat gericht is op de 'Nieuwe Noorderlingen'.
De kern daarvan is verbinding te zoeken met de nieuwe mensen die in Noord zijn komen wonen de laatste jaren, op het thema zingeving.
Maar zingeving is niet alleen iets van jonge nieuwe noordelingen, er is binnen het project natuurlijk ook aandacht voor projecten in samenwerking met en voor traditionele noorderlingen.

Wie?
Jonatan Bartling en Arjette Kuipers waren de eerste pioniers in dit project. Arjette Kuipers werkt nu bij het landelijke pionierswerk.
Manu Wingens is toegetreden tot het team voor office managing.
Er is een stuurgroep ingesteld dat bestaat uit Greetje de Jong, Elske Hörchner en Anna Verbeek.
Stedelijk is er afstemming met de andere pioniers van de Protestantse Kerk van Amsterdam.
In samenwerking met de predikanten en diaconaal opbouwwerkers gaan de pioniers vorm geven aan het projectplan dat is opgesteld.

Op de speciale website vind je de prikkelende agenda en andere informatie: www.zinnignoord.nl