Publicaties

De Bron

Wie op de hoogte wil blijven van de gang van zaken in de gemeente kan maandelijks het gemeenteblad De Bron krijgen.

Kopij per post: mw S.Heidbuurt-Zoodsma, G.v.d.Groeplaan 15, 1035 TL  Amsterdam.

Kopij per e-mail naar: bron@planet.nl.

 

Adressenadministratie  Wilt u De Bron ontvangen of opzeggen? 

Even een telefoontje naar: dhr Jan Jansen, 020 - 631.79.98

 

Deze website

E-mail adres: hibmveen@xs4all.nl

De agenda en het rooster van de kerkdiensten uit De Bron worden ook op deze website gepubliceerd.

 

Zinnig Noord

Op de wesite www.zinnignoord.nl vind je alles over dit project.

Kerk in Mokum

Maandelijks verschijnt het protestantse kerkblad 'Kerk In Mokum' voor heel Amsterdam.

Per wijkgemeente staat daarin een kort bericht.

Administratie: abonnementen@protestantsamsterdam.nl 

IKON

Kerkelijk nieuws via radio en televisie is te vinden op de web-site van het IKON.www.ikon.nl