Rooster

Tijdens de dienst is er crèche tot 4 jaar en kindernevendienst voor 4 tot 12 jaar.
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te spreken.
Meer informatie over de kerkdiensten?  klik hier

datum voorganger collecten: s.v.p. overmaken
op bankrekening van penningsmeester
van wijkkerk en wijkdiaconie 
 dovendiensten
5 juli
10.00 uur
ds Trinus Hibma
(livestream - geen bezoekers)
  geen dienst
12 juli
10.00 uur
ds Kees Zwart
(livestream - geen bezoekers)
  geen dienst
19 juli
10.00 uur
ds Lútzen Miedema
(livestream - geen bezoekers)
  geen dienst
26 juli
10.00 uur
ds Kees Zwart
(livestream - geen bezoekers)
  geen dienst
2 augustus
10.00 uur
ds Kees Zwart
(livestream - geen bezoekers)

  geen dienst
9 augustus
10.00 uur
ds Margrietha Reinders
(livestream - geen bezoekers)
  gezamenlijke dienst
tolk aanwezig
16 augustus
10.00 uur
ds Trinus Hibma
(livestream - geen bezoekers)
  geen dienst
23 augustus
10.00 uur
ds Alexander Noordijk
(livestream - geen bezoekers)

  geen dienst
30 augustus
10.00 uur

ds Trinus Hibma
De Bethelkerk weer open voor bezoekers
tevens livestream

Bij de uitgang staan 2 schalen.
Toch liever via de bank overmaken.
Liefst in 1 keer voor een hele maand
op Wijkdiaconie en Kerkrentmeesters

gezamenlijke dienst in Weesp
met tolk aldaar
6 september
10.00 uur
ds Wilken Veen   mw Laura Kolmus
13 september
10.00 uur
ds Trinus Hibma   gezamenlijke dienst
20 september
10.00 uur
ds Gerson Gilhuis   dienst in Wormerveer
ds Frans van Dijke
27 september
10.00 uur
Huub Walewijn, Diaconaal Opbouwwerker   ds Trinus Hibma