Rooster

Tijdens de dienst is er crèche tot 4 jaar en kindernevendienst voor 4 tot 12 jaar.
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te spreken. Kijk ook naar de informatie over de kerkdiensten.

 datum  voorganger en thema  collecten
R = rondgangscollecte
D = deurcollecte
dovendiensten
13 oktober
10.00 uur
ds Trinus Hibma
Werelddiaconaat; viering van het avondmaal
R: Kerk en Buurt
Avondmaalsproject: kinderen in Kameroen
D: Werelddiaconaat
dhr Siep Rienstra
20 oktober
10.00 uur
ds Paula de Jong R: Hospice Kuria
D: Verwarming kerk
dhr S.Alblas
       

 

 Meer informatie over de kerkdiensten?  klik hier