Rooster

Tijdens de dienst is er crèche tot 4 jaar en kindernevendienst voor 4 tot 12 jaar.
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te spreken. Kijk ook naar de informatie over de kerkdiensten.

 datum  voorganger en thema  collecten
R = rondgangscollecte
D= deurcollecte
dovendiensten
Zondag 7 april 10.00 uur 5e van de 40-dagen
ds Gerson Gilhuis
R: Sociale Kruidenier
D: Toerusting en Vorming
ds R.J.Bakker
Zondag 14 april 10.00 uur Palmpasen; optocht met Palmpasenstokken
ds Trinus Hibma
R: Wijkdiaconie
D: Huwelijkspastoraat
ds F.C.van Dijke
Dinderdag 18 april  19.30 uur Witte Donderdag, Viering van het Avondmaal
ds Trinus Hibma
R: Drugspastoraat
D: Eredienst
geen dienst
Vrijdag 19 april 19.30 uur Goede Vrijdag. De zeven Kruiswoorden.
Met cantorij en samenzang. Orgelkoralen van J.S.Bach.
geen collecten geen dienst
Zondag 21 april 10.00 uur Paasfeest. Om 9.00 uur inloop met paasontbijt.
10.00 uur binnenbrengen van de Paaskaars; viering met Avondmaal.
Orgel en cello: Marja en Manuel van der Ploeg. Voor de kinderen:
na een korte improvisatie een eigen programma met eieren zoeken.
R: Wijkdiaconie
D: Paascollecte
gezamenlijke dienst
       

 

 Meer informatie over de kerkdiensten?  klik hier