Rooster

Tijdens de dienst is er crèche tot 4 jaar en kindernevendienst voor 4 tot 12 jaar.
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te spreken.
Meer informatie over de kerkdiensten?  klik hier

datum voorganger collecten: s.v.p. overmaken
op bankrekening van penningsmeester
van wijkkerk en wijkdiaconie 
 dovendiensten
25 oktober
10.00 uur
ds Trinus Hibma (afscheid)
De Bethelkerk open voor opgegeven bezoekers,
tevens livestream
Bij de uitgang staan 2 schalen.
Toch liever via de bank overmaken.
Liefst in 1 keer voor een hele maand
op Wijkdiaconie en Kerkrentmeesters
Rondgang: Wijkdiaconie
Deur: Kerkvernieuwing

 hr Versloot en
Laura Kolmus

1 november
10.00 uur

ds Klaas Holwerda. Gedachtenis van de namen
De Bethelkerk open voor bezoekers,
tevens livestream

Rondgang: Wijkdiaconie
Deur: Kerk in Actie
Extra collecte: Scholing kinderen Oeganda

gezamenlijke dienst
met tolk

 8 november
10.00 uur
 ds Annemarie van Wijngaarden  Rondgang: Binnenlands Diaconaat
 Deur: Eredienst
 mevr T.Meijer
 15 november
10.00 uur
 ds Rosaliene Israël    hr J.Jongeneel
 22 november
10.00 uur
 ds Hans Uytenbogaardt    ds F.van Dijke
 29 november
10.00 uur
 ds Kees Zwart   1e Advent.
kinderen uit buurt maken Adventskalender
   gezamenlijke dienst
met tolk
 6 december
10.00 uur
 drs Cor Ofman    
 13 december
10.00 uur
 Huub Waalewijn (diaconaal opbouwwerker)    
 20 december
10.00 uur
 ds H.Allewijn