Geschiedenis

De Bethelkerkgemeente in vogelvlucht.

Vanaf 1920 is Tuindorp Oostzaan gebouwd in een IJpolder bij Oostzaan voor de arbeiders op de scheepswerven. Al in de eerste jaren ontstond kerkelijk leven. De Orionschool bood onderdak aan kerkdiensten op de zondagmorgen: de rooms-katholieken om 9.00 uur, de hervormden om 11.00 uur en de gereformeerden om 14.00 uur.