Kinderen

Kinderen!                      lieveheersbeestje klein                           Tekeningen van de kinderen over Pasen 2020!


Voor jullie in de basisschool-leeftijd is elke zondag een kindernevendienst. Na een verhaal van de predikant ga je met iemand van de leiding naar je eigen ruimte om iets te doen. Napraten over het verhaal of een tekening maken of iets anders. 

Voor de jongste kinderen is er ook opvang.

Op het Kerstfeest of op het Paasfeest is er altijd iets bijzonders te doen. Soms een improvistietoneelstukje, of een film die met Pasen of Kerstfeest te maken heeft. Op Palmpasen komen veel kinderen uit de buurt een palmpasenstok maken en gaan er een rondje mee lopen. We organiseren wel vaker iets voor alle kinderen: bijvoorbeeld Sint Pannenkoek. Netty Homan kun je om informatie vragen.

Elke maand kunnen kinderen van 4 - 9 jaar (onder- en middenbouw) op woensdagmiddag naar een voorstelling van Plejater. Je leert daar zelf  ook een beetje toneelspelen. Improviseren heet dat. Kijk op: www.plejater.net. Meestal is het in de benedenzaal van het kerkgebouw. Soms op het diereneiland, in de speeltuin, het Zonneplein of op het NDSM-terrein.

Als je in de bovenbouw zit, kun je je opgeven voor de leuke tienergroep Nova Noord bij de tienerwerkers.

Er komen ook schoolklassen of groepen van de naschoolse opvang die wel eens willen weten wat er te zien is in een kerk en wat er precies gebeurt. De dominee en de organist, Marja van der Ploeg, hebben een leuk programma voor jullie!

Met 4 en 5 mei is er een gedicht- en tekenwedstrijd voor groepen van de bovenbouw van de scholen. Het wordt tentoongesteld in de Bethelkerk. De winnaars lezen hun gedichten voor op 4 mei in de bijeenkomst en bij het monument. Mevr Greetje de Jong, de voorzitter van het 4-5 meicomité, kan je er alles over vertellen.

In het begin van oktober doen enkele klassen van de Poolster ook altijd iets creatiefs met een thema van de kunstenaarsgroep De Noordwesters. Wat ze hebben gemaakt kun je dan ook het hele weekend komen bekijken in de Bethelkerk.

Tenslotte: De Bethelkerk doet ook mee aan De Vreedzame Wijk, zoals jullie dat hebben geleerd op school bij de projecten van de Vreedzame School.

 

 

 

 

 

.