Jong

In de Bethelkerkgemeente willen we graag voor elke leeftijd iets goeds aanbieden. Daarom zijn we samenwerkingsverbanden aangegaan.

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd hebben we een goed aanbod vanuit de Bethelkerk zelf. Er is een groep van 6 mensen actief om kindernevendienst (inclusief crèche) en andere activiteiten te organiseren. Daarnaast zijn er samenwerkingsprojecten, zoals Plejater en evenementen met andere buurtorganisaties.

Tieners: Samen met De Ark en de Nieuwendammerkerk is een erg leuke tienergroep gestart (ca13-15 jaar) die Nova Noord heet.
Hiervoor kun je terecht bij Judith Kostelijk en Chamaya Oppewal. Heb je nieuwe ideeën of vragen, bel of mail hen altijd even.

Voor 18 + kun je ook bij de predikant terecht. Daarnaast is er een stedelijk aanbod aan activiteiten.