Protestantse Kerk Amsterdam

De Protestantse Kerk Amsterdam ontstond in 2005 uit een fusie van hervormde en gereformeerde kerken in Amsterdam. Zij

 • is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
 • heeft 20.000 leden
 • vormt 2,5 % van de Amsterdamse bevolking
 • voelt zich geroepen Gods Liefde in de stad gestalte te geven en is daar veelkleurig aanwezig
 • heeft 20 wijkkerken die samen de Protestantse Kerk Amsterdam vormen
 • heeft wijkpredikanten en gespecialiseerde predikanten voor mensen in ziekenhuizen, verzorgingshuizen, gevangenissen, en voor pastoraat onder drugsverslaafden, zeelui en studenten
 • heeft in de Protestantse Diaconie Amsterdam een organisatie die ‘helpt waar geen helper is’
 • heeft een Kerkelijk Bureau en Diaconaal Bureau voor de ondersteuning van de wijkkerken en projecten in de stad
 • heeft een krant ‘Kerk in Mokum’
 • is veelkleurig en veelzijdig: van evangelisch tot vrijzinnig
 • heeft geld nodig van haar leden en andere gevers om het werk in wijkkerken en buurten te kunnen doen

Ga naar de website van de Protestantse Kerk Amsterdam