De oare Fryske tsjerketsjinst  is op snein 16 april (snein nei Peaske) 2023 om 16.00 oere yn'e Betheltsjerke.Op zondagmiddag 16 april is om 16.00 uur een Friese kerkdienst in de Bethelkerk in Amsterdam-Noord.

Thema van deze dienst op de eerste zondag na Pasen is:
Mei de doarren ta! (Met dichte deuren!) Schuilplaats in een wereld vol dreiging.
In deze dienst speelt Marja van der Ploeg orgel. Annika Trentepohl speelt blokfluit.


Voorganger is ds Trinus Hibma.Voor wie geen Fries verstaat en de dienst in de Bethelkerk toch heel graag wil bijwonen is een aantal Nederlandse vertalingen aanwezig.Na afloop is er koffie/thee en gelegenheid tot bijpraten.Deze dienst is te volgen via livestream op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1929-Bethelkerk.
 

Contact en informatie:
ds Trinus Hibma
hibmveen@xs4all.nl
06 - 24981144

Jorwerd  Bezoek Nijkleaster in Jorwerd