De volgende Friese kerkdienst is op zondag 3 april 2022 om 10.00 uur in de Bethelkerk.


Friese kerkdienst in Amsterdam

Op zondagmorgen 3 april is om 10.00 uur een Friese kerkdienst in de Bethelkerk in Amsterdam-Noord.

Thema van deze dienst op de vijfde zondag van de 40-dagentijd is:
Doch my rjocht! (Doe mij recht!). Een verkenning in een wereld vol onrecht.


In deze dienst speelt Marja van der Ploeg orgel.

Voorganger is ds Trinus Hibma.
Muziek: Marja van der Ploeg
 
Deze dienst is te volgen via livestream op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1929-Bethelkerk.
De orde van dienst staat in de kolom naast of onder het beeld van uw computer/laptop/ipad of smartphone

Destijds is besloten de Friese kerkdienst in de ochtenddiensten van Amsterdam-Noord op te nemen.
Dat betekent voor de kerkgangers in Noord, dat ze in de Nieuwendammerkerk een dienst in het Nederlands kunnen bijwonen.
Voor wie geen Fries verstaat en de dienst toch wil volgen: stuur een mailtje aan: hibmveen@xs4all.nl


Vlak voor de dienst ontvangt u dan een vertaling.

Na afloop is er koffie/thee en gelegenheid tot bijpraten

(onder voorbehoud van de stand van de epidemie).

Contact en informatie:
ds Trinus Hibma
hibmveen@xs4all.nl
06 - 24981144

Jorwerd  Bezoek Nijkleaster in Jorwerd