Financiën

Elk jaar worden er begrotingen gemaakt van de uitgaven van onze gemeente.
En aan het einde komt er een jaarrekening.
Want ook in de kerk moet er gestreefd worden naar een gezonde balans.

De begrotingen en jaarrekeningen van de kerk in uw buurt
en van de hele Protestantse Kerk Amsterdam zijn voor iedereen in te zien.
Bel de penningmeester even of neem contact op via het mail-adres van deze website.
Zo weet u precies wat er met het geld gebeurt.
Het totaal overzicht van de baten en lasten van de kerk in heel het land staat op www.kerkbalans.nl.
Daar vindt u ook alle gegevens over de ledenaantallen van de diverse kerken.
Heel interessant!