Kerk en Buurt Noord

Practische aandacht voor mensen tussen wal en schip, die heg noch steg weten in deze samenleving.
Arnold van der Snoek en Rianne Bos werken vanuit het inloophuis aan de
Adelaarsweg nr 57 hs. 020-636.92.34,  contact@kerkenbuurtnoord.nl
Kijk op de informatieve website van Kerk en Buurt Noord