Iets over de geschiedenis van het gebouw.

De Bethelkerk is gebouwd in 1958. Het verving een houten kerkje uit de 20er jaren van de vorige eeuw bij het Bessenpad. De architect Simon van Woerden heeft de kerk ontworpen. Hij heeft dat gedaan in samenspel met de burgerlijke gemeente die het pierebad en de speelweide van het Plejadenplein aanlegde.

Voorheen lagen op dit plein sportvelden. Veel elementen, waaronder de klokkentoren, zijn nog met liefde gemaakt door vaklieden op de grote scheepswerven die in de tachtiger jaren zijn gesloten.bouw

 

Beneden in de kerk vindt je de zalen en de keuken, waar onder meer muziekgroepen en koren uit de buurt repeteren. In de bovenverdieping is de eigenlijke kerk. Deze is met twee rijen pilaren als het ware in drie schepen verdeeld, zoals in de oude basilieken. De glazen wand aan het Plejadenplein geeft uitzicht op 'het dorp' met de havenkranen op de achtergrond. Aan de linkerkant staan ter herinnering nog twee banken tussen de pilaren. Vroeger stond de hele kerkruimte ermee vol. Ook deze banken zijn door scheepsbouwershanden gemaakt.

 

bethelkerkinterieurIn 1998 is het interieur van de Bethelkerk grondig vernieuwd, nadat de gereformeerden uit de Regenboogkerk en de hervormden van de Bethelkerk de Protestantse Gemeente waren geworden. De banken zijn vervangen door stoelen, die nu dwars op de lengterichting in een halve cirkel staan opgesteld. Aan de aandachtswand achter tafel en lezenaar hangt een houten kruis afkomstig uit de Regenboogkerk. De betonnen voet van de kansel en het betonnen doopvont zijn verwijderd. Maar de stenen vloer met water en vismotief achter in de kerk is aangevuld en hersteld. Het orgel is van het raam weggeschoven waardoor de lichtinval verbeterde en de oude aandachtswand weer in verband met de raampartij kwam, waarin (naar sommigen beweren) ook het laddermotief is aangebracht.

Als binnenhuisarchitecte was Inge de Boorder actief. Onder haar leiding zijn bijvoorbeeld de kleurstellingen bepaald. Het doopvont, de grote kandelaar voor de paaskaars en de kleinere op de avondmaalstafel en gedachtenistafel zijn van glas. Er is een patroon van vissen in water met zandstraaltechniek op aangebracht. De doopschaal zelf is gebrandschilderd. Ze zijn gemaakt door de bekende glazenier Hermine van der Does.